Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)

Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)

Ukończył Szkołę Talentów w Poznaniu. Kontynuował swoją edukację na Universitat der Kunste w Berlinie u prof. Tomasza Tomaszewskiego (koncertmistrza Deutsche Oper w Berlinie), następnie w Londynie, w elitarnej Guildhall School of Music and Drama, w klasie prof. Krzysztofa Śmietany. 

Ten utalentowany instrumentalista (od 2015 r. solista Orkiestry Opery Nova) ma w swej karierze współpracę z zespołami symfonicznymi i kameralnymi w Polsce i zagranicą.

Bydgoska Publiczność pamięta go jako grającego solo skrzypcowe w płomiennym Tangu Piazzolli, wykonywanym na galach sylwestrowych w Operze Nova. Jest pomysłodawcą koncertów kameralnych Wypatrując gwiazdy (solo w Czterech porach roku Piazzoli / Vivaldiego) oraz Z Bydgoszczy do Nowego Jorku.

Recenzje

Zima Piazzolli i Vivaldiego została wykonana przez kwartet Virtuoso oraz solistę Filipa Lipskiego. W pierwszym utworze instrumenty smyczkowe bardzo wyraziście oddały zawarte w nim liczne reminiscencje typowe dla tanga nuevo. Filip Lipski w partii solowej urzekł mistrzostwem techniki. Liryzm ustępował dynamice, emocje dochodziły do stanu wrzenia, czym skrzypek w sposób doskonały oddał temperament Argentyny.
Anita Nowak, Dziennik Teatralny