Balet Opery Nova poszukuje tancerzy solistów, koryfei, corps de ballet na sezon artystyczny 2024/2025, posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

 1. Kandydaci proszeni są o przesłanie pełnego CV, zawierającego:
  datę urodzenia
  adres i adres e-mail
  wzrost
  wagę
  wykształcenie
  osiągnięcia zawodowe (wyróżnienia w konkursach baletowych, nagrody, główne role, staże, wcześniejsze miejsca zatrudnienia).
   
 2. Zdjęcie portretowe i baletowe (w oddzielnych plikach).
 3. Nagranie video z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego (linki - YouTube, Vimeo itp.)

Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów video wykonanych w przeciągu ostatniego roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami!

Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni drogą mailową.

Termin składania dokumentów upływa 5 kwietnia 2024 roku.

Termin audycji to 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 w budynku Opery Nova w Bydgoszczy.

Adres: Opera Nova ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, 85-070 Bydgoszcz

Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: Agnieszka.Blaszczyk@operanova.bydgoszcz.pl

 

Tekst klauzul na potrzeby rekrutacyjne:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formie papierowej, jak i cyfrowej za pomocą poczty elektronicznej do celów związanych z obecną rekrutacją, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z:

 • art. 6 ust. 1 lit. a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. : o ochronie danych osobowych Dz. U.  z 2018 r. poz.1000.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach, prowadzonych przez Operę Nova w Bydgoszczy przez okres 36 miesięcy od zakończenia obecnego naboru.

BALLET AUDITION 2024/2025

The Opera Nova Ballet in Bydgoszcz is looking for new male and female soloist, demi soloist and corps de ballet dancers for the season 2024/2025 with strong classical and contemporary technique.

 1. Please submit a CV including:
  birth date
  address and e-mail address
  height (in cm)
  weight (in kg)
  education
  competitions
  awards
  main roles
  work experience ETC.
   
 2. Several photos:
  headshot
  dance photos (in separate files).
   
 3. It is also recommend to send a video with variation or pas de deux from classic ballet repertoire (links YouTube or Vimeo ETC.).

The photos and video footage should be a current representation within a year time.

Only full application will be considered.

Opera Nova reserves the right to contact selected candidates!

An audition by e-mail invitation only.

Please submit applications to e-mail: Agnieszka.Blaszczyk@operanova.bydgoszcz.pl

All must be submitted by 5th April 2024

Audition will start 23th April 2024 at 10:00 in Opera Nova building.

Address: Opera Nova

 Marszałka Ferdynanda Focha 5 street

 85-070 Bydgoszcz

 

Please print and sign the clause:

1. I hereby consent to the processing of my personal data in paper form, as well as digitally, via e-mail for purposes related to the current recruitment process, as well as for the purposes of future recruitment, in accordance with:

- art. 6 sec. 1 let. a, Regulations of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of personal data and in on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/WE (GDPR). 

- May 10, 2018. Act On the Protection of Personal Data 

2. I hereby consent to the processing of my personal data for the following purposes: using them in future recruitments, conducted by Opera Nova in Bydgoszcz for a period of 36 months from the end of the current recruitment.