1. Wydawcą Kart Upominkowych jest Opera Nova w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, zwanym dalej Wydawcą.
  2. Karty upominkowe można kupić w kasie biletowej oraz w Dziale Promocji i Obsługi Widzów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30.
  3. Karta Upominkowa upoważnia Nabywcę do zajęcia jednego miejsca na widowni podczas spektaklu z repertuaru Opery Nova, wystawianym w czasie trwania sezonu artystycznego (wrzesień - czerwiec). Miejsce należy potwierdzić najpóźniej dwa tygodnie przed terminem wybranego przedstawienia.
  4. Karta nie obejmuje premier, koncertów sylwestrowo-noworocznych oraz spektakli w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
  5. Karty Upominkowe są dostępne w cenie 120 zł za sztukę. W cenę wliczony jest 8% VAT. Potwierdzeniem nabycia Karty jest paragon fiskalny lub faktura. Termin ważności Karty Upominkowej wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
  6. Karty Upominkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Wydawca nie zwraca również środków pieniężnych za Karty Upominkowe niewykorzystane z przyczyn niezależnych od Wydawcy.
  7. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty Upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.