„Strefa Ruchu” towarzyszy Festiwalowi: Czy opera może i czy powinna być nowoczesna?


Tajniki doboru repertuaru operowego, proporcje pojawiania się realizacji dzieł współczesnych, szansa na zachowanie autonomii opery przy inwazji innych sztuk, ocalenie jej autentyczności i „pierwiastka ludzkiego” w konfrontacji ze sztuczną inteligencją - to tylko część tematów, jakie poruszone zostały podczas spotkania z cyklu „Strefa Ruchu”, organizowanego z redakcją Ruchu Muzycznego - partnerem medialnym XXX BFO, które odbyło się w sali kameralnej Opery Nova 4 maja br. 

Obecna na widowni Publiczność przysłuchiwała się gorącej dyskusji teoretyków, krytyków i praktyków, wśród których byli: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Aleksandra Kłaput-Wiśniewska i Piotr Wajrak.

Gospodarzem panelu dyskusyjnego był Dyrektor Maciej Figas, a moderatorem dyskusji Redaktor Jacek Marczyński.

„Strefa Ruchu” była wydarzeniem towarzyszącym XXX BFO i odbyła się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Zapis wideo z panelu dyskusyjnego prezentujemy powyżej.