Piano/organ/celesta

Artur Pilch (W)
Marianna Sybiriakova-Khikhlovska
Marta Szymańska (W)
Radosław Zaworski (W)
Viola Łabanow (W)