Orchestra

Conductors

Maciej Figas
Piotr Wajrak
Jagoda Brajewska (W)
Krzysztof Herdzin (W)
Andrzej Knap (W)
Dawid Runtz (W)
Anna Duczmal-Mróz (W)
Agnieszka Nagórka (W)

Conductor's assisstant

Jagoda Brajewska

Inspector

Przemysław Nawrocki

1st violin

Karolina Vallo Sutt - Koncertmistrz
Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)
Justyna Cieślak
Wojciech Górecki
Katarzyna Justino
Marta Kępińska
Marcelina Kujacińska
Michał Kwaśniak
Olga Lichniakewycz
Przemysław Nawrocki

2nd violin

Monika Augustyn
Przemysław Damski
Tomasz Komorowski
Paulina Krakowian-Biernacka
Anna Sienkiewicz-Bubczyk
Anetta Szubert-Górny
Alicja Zok

Viola

Mateusz Bocheński
Beata Hoffmann
Barbara Józefowicz
Ihor Lavrys
Marta Lutrzykowska
Weronika Świtoń-Maniakowska
Iryna Kordas-Kozak (W)

Cello

Adam Szurka - Koncertmistrz
Grażyna Dudzińska
Cezary Krysztoforski
Dorota Nogaj
Joanna Powideł
Jan Przytuła
Mikołaj Wojciechowski

Double bass

Maciej Kuczyniecki
Patrycja Pawełczyk
Olga Agata Zwiernik

Flute

Agnieszka Bartoszewicz
Konrad Fiszer
Tomasz Pawlicki

Oboe

Ewelina Jaworska
Jacek Polański
Bogumił Sykuła

Clarinet

Jarosław Górny
Mirosław Dudziński
Wojciech Kuczyniecki
Krzysztof Biernacki

Bassoon

Bartosz Nogacki
Andrzej Szcześniewski
Adam Kwiatkowski

Trumpet

Janusz Bobiński
Jacek Wieczorek
Krzysztof Marlewski
Łukasz Rafiński

French horn

Serhiy Matsenko
Katarzyna Nawrocka
Aleksandr Uss
Monika Majewska-Napierkowska
Jan Sikora

Trombone

Marek Fierka
Mikołaj Petryczenko
Lech Polka-Przeworski

Tuba

Michał Jaworski

Harp

Dorota Buraczewska-Kraus
Maria Lewandowska (W)

Drums

Grzegorz Jurczyk
Maciej Marciniak
Jacek Kwaśniak
Tomasz Bartecki (W)
Jakub Waszczuk (W)
Patryk Dolepski (W)

Piano/organ/celesta

Artur Pilch (W)
Marianna Sybiriakova-Khikhlovska
Marta Szymańska (W)
Radosław Zaworski (W)
Viola Łabanow (W)

Acordeon

Marek Wawrzyniak

Guitar

Orlin Bebenow
Ihor Lomaha (W)