Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową

Rozbudowa Opery Nova zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych, a także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej.

Na realizację zadania pn. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg" Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Rada Miasta Bydgoszczy w swoich budżetach na lata 2022 - 2025 przydzieliły środki finansowe w łącznej wysokości 114.216.740 PLN.