Szanowny Młody Widzu!

Cieszymy się, że z wielu zapewne ciekawych ofert kulturalnych naszego regionu wybierasz przedstawienie w Operze NOVA w Bydgoszczy. Zechciej przyjąć kilka życzliwych rad, które przybliżą Ci zwyczaje teatru operowego.

 • Prosimy Cię o punktualne przybywanie na spektakl - na bilecie wydrukowana jest godzina rozpoczęcia przedstawienia. Spóźniając się, ryzykujesz, że obejrzysz spektakl dopiero od II aktu.
 • Jeżeli jesteś ze zorganizowaną grupą, upewnij się, jakie miejsca zajmują Twoi opiekunowie.
 • Dobre samopoczucie zapewni Ci strój wizytowy (ubranie sportowe nie jest stosowne). Docenią to również występujący przed Tobą artyści.
 • W szatni pozostaw wierzchnią odzież i plecak.
 • Pamiętaj o wyłączeniu telefonu komórkowego.
 • Zgodnie z tradycją teatru operowego, widzowie witają wchodzącego dyrygenta brawami. Oklaskuje się także artystów: w czasie spektakli (np. po arii) i na zakończenie, podczas indywidualnych ukłonów.
 • W trakcie trwania spektaklu zachowaj ciszę, wrażenia wymienisz z kolegami podczas przerwy.
 • Podczas przedstawienia nie wypada wychodzić z widowni.
 • Jeśli już musisz to uczynić, przechodź rzędem przodem do osób siedzących i wyjdź możliwie najciszej drzwiami z tyłu widowni.
 • Nie wchodź na teren odgrodzony stojakami i linkami (proscenium i kanał orkiestry)!
 • Kulturalny widz - za jakiego Cię uważamy - nie wnosi na widownię jedzenia i napojów. Do kawiarni, usytuowanej na poziomie górnego foyer, zapraszamy przed przedstawieniem i w czasie przerw.

Życzymy wielu wrażeń i odkrywania piękna świata opery!