Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko pianisty – korepetytora (akompaniatora chóru). Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od sezonu artystycznego 2023/2024.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Wymagania niezbędne :

  • wykształcenie muzyczne na poziomie akademickim – klasa fortepianu,
  • biegła umiejętność czytania nut,
  • wrażliwość muzyczna,
  • umiejętność pracy z zespołem,
  • mile widziane doświadczenie pianistyczne w zakresie akompaniamentu,
  • wysoka kultura osobista.

 Program przesłuchań:

  • wybrane utwory do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce KONTAKT/PRACA W OPERZE NOVA.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 12.06.2023 r. Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.