Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór do grupy perkusji na stanowisko muzyk orkiestrowy. Przewidywane zatrudnienie od sezonu artystycznego 2023/2024. 

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 12.06.2023 r.  Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informacja o terminie przesłuchania zostanie podana indywidualnie wybranym kandydatom po zakończeniu naboru. Opera Nova zapewnia akompaniatora.

Program przesłuchań:

  • Werbel - B. Lylloff - Aarhus Etude No. 9 for Snare Drum,
  • Utwór z akompaniamentem - T. Turpin - The St. Louis Rag,
  • wybrane do przygotowania materiały orkiestrowe znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce KONTAKT/PRACA W OPERZE NOVA.

 Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/. Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.