Aktualności dotyczące projektu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Galeria - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

1 października 2016
{n_title2}
{n_title2}
{n_title2}
{n_title2}


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij