Orkiestra - Andrzej Stańczyk - Koncertmistrz - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Orkiestra
Andrzej Stańczyk - Koncertmistrz
I skrzypce
Andrzej  Stańczyk - Koncertmistrz
Koncertmistrz
Andrzej  Stańczyk - Koncertmistrz


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij