Soliści śpiewacy - Leszek Skrla - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Soliści śpiewacy

Leszek Skrla

Jako Rigoletto. Na spektaklu jubileuszowym w Operze Nova 2017 r.fot.Marek Chełminiak
Jako Falstaff. fot.Marek Chelminiak
W RYCERSKOŚCI WIEŚNIACZEJ. reż. Andrzej Bubień. fot.Andrzej Makowski
Stolnik w HALCE reż. Natalia Babińska. fot.Marek Chełminiak
Z prawej jako Alfio w RYCERSKOŚCI WIEŚNIACZEJ. fot.Marek Chełminiak
Jako Marcello w
Jako RIGOLETTO. reż. Natalia Babińska. fot.Marek Chełminiak
Jako Falstaff w operze Verdiego,reż.Maciej Prus. fot.Marek Chełminiak


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij