2002 (47) - OPERA NOVA w Bydgoszczy

2002 (47)

Najnowsza produkcja Opery Nova - tym razem jest to Trubadur G. Verdiego - otwiera IX BFO, w którym prócz stałych bądź częstych gości, jak Teatr Wielki z Poznania, Warszawska Opera Kameralna czy Teatr Muzyczny z Gdyni, po raz pierwszy prezentuje się Opera i Operetka Krakowska. Z zagranicy przybywają artyści Państwowego Akademickiego Teatru Narodowego ze Lwowa i tancerze Szkoły Johna Cranki ze Stuttgartu.

Jesienią (12 października) następuje wznowienie Cyrulika sewilskiego G.Rossiniego pod muzycznym kierownictwem Włodzimierza Szymańskiego.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij