Aktualności dotyczące projektu - Wiosna i lato 2017 r. - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu
{n_title2}

Wiosna i lato 2017 r.

1 marca 2017
Po zakończonym XXIV Bydgoskim Festiwalu Operowym, jeszcze przez miesiąc Opera Nova będzie wystawiać spektakle w swoim gmachu oraz w teatrze letnim. Jednocześnie realizowane są zadania wynikające z Projektu "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy". Główny etap prac przypadnie po zakończeniu sezonu.
Po rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów (szczegółowe informacje w BIP) i zgodnie ze zrealizowanym zadaniem nr 7 Projektu , w maju 2017 r. do Opery dostarczone zostaną nowe instrumenty: dwa fortepiany i pianina marki Yamaha . W czerwcu i wrześniu br .przybędą : celesta,wiolonczela, puzon basowy,flety.

Nr 1 Projektu to remonty gmachu Opery Nova. Harmonogram prac modernizacyjnych obejmie w pierwszym etapie remont podłogi w magazynie dekoracji wysokich o pow. 284,5 m. Będzie on odbywał się w przerwie pomiędzy sezonami artystycznymi tj. w okresie 26 czerwca do 26 sierpnia 2017.

Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 i finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowa scena obrotowa, oświetlenie i nagłośnienie na światowym poziomie, nowe instrumenty – przede wszystkim koncertowy fortepian – to tylko część tego, co w ciągu dwóch lat zmieni się w bydgoskiej Operze Nova. Projekt modernizacji kosztować będzie 13,5 miliona złotych, blisko 9,5 miliona to dotacja z funduszy unijnych. Jak mówił Maciej Figas, dyrektor Opery Nova , wyposażenie dorówna standardom obowiązującym w najlepszych teatrach na świecie.

Budynek Opery Nova został oddany do użytku zaledwie dziesięć lat temu, ale większość wyposażenia jest znacznie starsza, ale niektóre urządzenia pamiętają jeszcze lata 80. minionego wieku. Konieczna jest modernizacja i wymiana.

Obecny system komputerowy sterowania sceną często się zawiesza. Nowy będzie obsługiwał 50 urządzeń mechanicznych sceny. Będzie także, między innymi, diagnozował na odległość stan techniczny urządzeń za pomocą sieci internetowej. System zostanie zainstalowany już w 2017 roku. Zapewni to możliwość podjęcia przedsięwzięć scenicznych, których obecnie nie można realizować.

W ramach Projektu zakupione zostaną słuchawki dla osób niedosłyszących. Co prawda takich zestawów dla osób z dysfunkcją słuchu będzie tylko sześć, ale, jak zapewnia dyrekcja opery – wystarczy to na potrzeby placówki.

Konieczna jest wymiana podłogi sceny, która obecnie jest w złym stanie, wręcz nie wytrzymuje często ciężaru wielotonowych scenografii, chociażby do takich spektakli jak „Potępienie Fausta”, czy „Baron cygański”. – Podłoga jest już mocno zniszczona. Do niektórych spektakli konieczne jest zamocowanie płyt i wkręcenie kilkuset śrub.

Najdroższą częścią projektu jest zakup sprzętu oświetleniowego. – System oświetleniowy został zamontowany 20 lat temu i jest już tak wyeksploatowany, że często zawodzi. Wymienione zostanie wszystko – od pulpitu sterowniczego po najdrobniejsze sterowniki, a także stare reflektory. Obecnie, aby sprostać wymaganiom, często trzeba je pożyczać, co jest każdorazowo kosztownym przedsięwzięciem Oświetlenie w większości będzie już LED-owe. Całość ma kosztować około 3,9 miliona złotych.

Kontynuowana też będzie, rozpoczęta w 2015 roku, modernizacja nagłośnienia sceny głównej i kameralnej.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij