Sprzątaczka - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Sprzątaczka

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje osoby współpracującej (umowa zlecenie) w charakterze sprzątaczki od listopada 2022 r. z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert - CV i list motywacyjny w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl w terminie do 31.10.2022 r.

 

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij