Rzemieślnik teatralny - oświetleniowiec - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Rzemieślnik teatralny - oświetleniowiec

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje osoby współpracującej - rzemieślnika teatralnego – oświetleniowca w ramach umowy zlecenie z możliwością przejścia na etat.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne (mechanika, elektryka, elektronika, informatyka lub pokrewne),
 • świadectwo kwalifikacji SEPG1 do 1kV w zakresie eksploatacji (ewentualna gotowość do zdobycia uprawnienia),
 • brak przeciwskazań do pracy na wys. pow. 3 m,
 • znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność, sumienność, dokładność, zaangażowanie w pracę.

Dodatkowe umiejętności i wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 •  znajomość zagadnień związanych z techniką oświetlenia scenicznego i pracy na scenie,
 • znajomość pracy na konsoletach oświetleniowych, typu grandMA,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Główne zadania wykonywane na tym stanowisku:

 • montaż, demontaż, ustawianie i dokonywanie zmian oświetlenia spektakli,
 • naprawy, bieżący przegląd i konserwacja sprzętu oświetleniowego,
 • należyte zabezpieczenie sprzętu oświetlenia oraz jego prawidłowa eksploatacja,
 • prowadzenie obsługi prób, spektakli i wydarzeń realizowanych przez Operę Nova.

 

Opera Nova oferuje:

1) zatrudnienie w warunkach umowy zlecenia z możliwością przejścia na etat,

2) pracę w stabilnej instytucji,

3) przyjazną atmosferę i warunki pracy,

4) szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert - CV w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 13.05.2022 r.  Opera Nova w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij