Soliści śpiewacy - Marek Szymański - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Soliści śpiewacy
Marek Szymański
Tenor
Marek Szymański
Marek Szymański
Galeria:
W Falstaffie

Repertuar:
W Operze Nova występuje w "Falstaffie" G.Verdiego jako dr Caius


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij