Aktualności dotyczące projektu - Kolejne instrumenty dla Orkiestry Opery Nova - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

Kolejne instrumenty dla Orkiestry Opery Nova

20 czerwca 2017
Dziś ( 20 czerwca 2017 r.) do instrumentów naszej Orkiestry dołączyły nowa celesta (marki Kolberg) i wiolonczela .
Instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, przypominający kształtem fisharmonię. Celestę skonstruował i opatentował w 1886 roku Auguste Mustel. Jest to instrument wyposażony jest w 49-65 klawiszy. Naciśnięcie klawisza celesty sprawia, że mechanizm instrumentu podnosi mały obciągnięty filcem młoteczek i uderza nim w metalową płytkę (dlatego czelesta zaliczana jest do grupy metalofonów). Płytka rezonuje, a dźwięk fundamentalny dla każdej zagranej nuty zostaje wzmocniony. W efekcie słyszymy, jakby zabrzmiał delikatnie uderzony dzwonek. Powstaje dźwięk prawdziwie „niebiański”, co odzwierciedla sama nazwa instrumentu (po włosku „celeste”).Instrument ten wyposażony jest też w pedały nożne, które odsuwają lub przysuwają do płytek tłumiki. Dzięki temu można zagrać na czeleście zarówno krótkie, jak i długo brzmiące dźwięki. Czelesta nie jest stałym elementem orkiestry symfonicznej – jest w niej gościem, którego zapraszają kompozytorzy, by uzyskać specjalne efekty. Słynną partię dla celesty napisał Piotr Czajkowski w balecie Dziadek do orzechów, we fragmencie zatytułowanym Taniec Cukrowej Wróżki. Balet ten znajduje się w repertuarze Opery Nova.

Zakup instrumentów możliwy jest dzięki środkom finansującym zadanie realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 i finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij