Aktualności dotyczące projektu - Gotowi do I etapu - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

Gotowi do I etapu

27 czerwca 2017
W dniu 27 czerwca 2017 r. został przekazany firmie Konsbud Audio Sp. z o. o., front robót zadania pn. „„Drugi etap nagłośnienia sceny głównej, nagłośnienie sceny kameralnej, oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych”. Wartość zadania wynosi 1 980 103,20 zł. Dostawy i prace objęte umową planuje się zakończyć do 31 sierpnia br.
Od kilku tygodni wywoziliśmy wielkie dekoracje z tzw.kieszeni scenicznych . Od 26.06. udostępniliśmy gmach Opery Nova firmom , które przeprowadzać będą pierwszy przewidziany harmonogramem etap prac modernizacyjnych.

W rozpoczętej przerwie pomiędzy sezonami artystycznymi tj. w okresie 26 czerwca do 26 sierpnia 2017r. trwać będzie remont obejmujący podłogę w magazynie dekoracji wysokich o pow. 284,5 m² oraz montaż systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny.

W dniu 26 czerwca 2017 r. firmie BSC SYSTEM Sp. z O. O. został przekazany front robót zadania pn. „Dostawa wraz z montażem systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej”. Wartość zadania wynosi 1 585 322,40 zł. Roboty zgodnie z umową mają być zrealizowane w okresie 31 sierpnia 2017 r.

Na zdjęciach przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego podczas omawiania warunków realizacji robót oraz zdjęcia elementów wyposażenia sceny (reflektory i głośniki) ,zabezpieczonych folią przed zapyleniem.

W dniu 26 czerwca 2017 r. został przekazany firmie BTS POLSKA Maciej Jankowski front robót zadania pn. „Remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji”. W 2017 roku planowana jest wymiana podłogi w magazynie dekoracji wysokich. W kolejnym 2018 r roku zaplanowano wymianę podłóg na scenie, proscenium i kieszeniach scenicznych. Wartość zadania wynosi 768 572,51 zł. Pierwszy etap robót ma zostać zakończony w okresie 26 sierpnia 2017 r.

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/244405.html

Telewizja Polska Oddzial w Bydgoszvczy wyemitowała 2 lipca w głównym wydaniu programu infornacyjnego "Zbliżenia" materiał o wakacyjnych remontach w Operze Nova


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij