Soliści śpiewacy - Dawid Kwieciński - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Soliści śpiewacy
Dawid Kwieciński
Tenor
Dawid Kwieciński
Dawid Kwieciński


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij