Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Czerwiec 2022 - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Czerwiec 2022

8 czerwca 2022
Przetarg ogłoszony.
Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Opery Nova o IV krąg oraz podziemny garaż. Realizacja tej inwestycji wzmocni rangę miasta jako ośrodka kultury muzycznej. To również kolejny element rewitalizacji Salonu Bydgoszczy. Wczoraj podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim o finansowym wsparciu tej inwestycji przez Miasto.

https://expressbydgoski.pl/opere-nasza-widze-ogromna-komentuje-ewa-czarnowskawozniak/ar/c1-16423759

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij