Artysta chóru - tenor - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Artysta chóru - tenor

Opera NOVA w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko artysty chóru - głos tenor I.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

 

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu.

Termin przesłuchania : 14 czerwca 2022 r. w sali nr 504 o godz. 14:00. Opera Nova zapewnia akompaniatora.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl oraz przesłania nut do wybranej przez siebie partii  do dnia 10.06.2022 r.

 

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. 2019.1781 tj. z późn. zm./.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij