Soliści śpiewacy - Aleksandra Wiwała - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Soliści śpiewacy
Aleksandra Wiwała
Sopran
Aleksandra  Wiwała
Aleksandra  Wiwała
Galeria:
Jako Nannetta wDo góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij