OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Wybierz kryteria fitrowania:
26 maja 2020
Zgłosiliśmy projekt pt. „Rozbudowa Opery Nova o tzw. IV krąg w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności”.


7 lutego 2020
Celem spotkania w dniu 13 lutego jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz działań projektowych.

2 stycznia 2020
Budowa czwartego kręgu opery wraz z podziemnym parkingiem ma kosztować ok. 100 mln zł.

30 grudnia 2019
dla zadania pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową


4 grudnia 2019
Projektanci z Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej Krzysztofa Kozłowskiego przekazali dokumentację.


13 listopada 2019
Na otwartej konferencji dyrektor Wojciech Bartczak, zastępca dyrektora Opery Nova ds.inwestycji przedstawił bieżący etap przygotowań.


5 listopada 2019
Konsultacje dot. zagadnień związanych z projektowaniem IV kręgu Opery Nova.

4 stycznia 2019
Opera Nova w Bydgoszczy realizuje zadanie pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”.


KONKURS FINANSOWANY JEST Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.
26 marca 2018
Rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer gmachu operowego


28 lipca 2011
Informacje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij