OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

XXVIII BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY

5 sierpnia 2022
{n_title2}
{n_title2}
{n_title2}


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij