OPERA NOVA w Bydgoszczy

Spektakle

CZARODZIEJSKI FLET

Fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
fot. Marek Chełminiak
fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak
Fot. Marek Chełminiak


Do góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij