OPERA NOVA w Bydgoszczy

Spektakle

CYRULIK SEWILSKI

Victoria Vatutina, Adam Zdunikowski I Ryszard Smęda. fot.Andrzej Makowski
Ryszard Smęda jako Don Bartolo. fot.Andrzej Makowski
Adam Zdunikowski i Ryszard Smęda. fot.Andrzej Makowski
Od lewej: Adam Zdunikowski, Ryszard Smęda, Rafał Songan,Jacek Greszta,Wiesława Kończewska-Plac. fot.AndrzejMakowski
Od lewej Victoria Vatutina, Adam Zdunikowski, Rafał Songan, Ryszard Smęda, Jacek Greszta, Wiesława Kończewska-Plac. fot.Andrzej Makowski


Do góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij