Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Kwiecień 2022 - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Kwiecień 2022

4 maja 2022
Na pierwsze wydarzenia w czwartym kręgu Opery Nova w Bydgoszczy wybierzemy się za 3 lata?

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij