Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu pn. „KULTURA”. - Galeria - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu pn. „KULTURA”.

26 maja 2020
{n_title2}
{n_title2}
{n_title2}


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij