Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu pn. „KULTURA”. - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu pn. „KULTURA”.

26 maja 2020
Zgłosiliśmy projekt pt. „Rozbudowa Opery Nova o tzw. IV krąg w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności”.
30 kwietnia 2020 r. Opera Nova w Bydgoszczy przystąpiła do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu pn. „KULTURA”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Do konkursu w Działaniu 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałanie 1.2. „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego” zgłosiliśmy projekt pt. „Rozbudowa Opery Nova o tzw. IV krąg w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności”. Projekt w zasadniczej swojej części przewiduje wybudowanie tzw. IV kręgu Opery Nova oraz montaż oświetlenia i wystrój plastyczny foyer w gmachu operowym.

Wartość całego zadania określono na kwotę 109.265.803 zł. Przewidywane dofinansowane z środków EOG wyliczono 15.108 015 zł. Udział w finansowaniu zadania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego miał wynieść 37.823.607 zł, natomiast Miasta Bydgoszcz 36.106.682 zł. Środki finansowe ze strony Miasta Bydgoszcz zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2023.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij