Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - 2020 rok : prace budowlane IV kręgu. - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

2020 rok : prace budowlane IV kręgu.

2 stycznia 2020
Budowa czwartego kręgu opery wraz z podziemnym parkingiem ma kosztować ok. 100 mln zł.
(...) Więcej wiadomo natomiast na temat dwóch innych inwestycji - czyli budowy czwartego kręgu Opery Nova [na zdjęciu] oraz rozbudowy i remontu Filharmonii Pomorskiej. Trwa konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej tego drugiego przedsięwzięcia. Jego wyniki poznamy w kwietniu, wtedy też zacznie się projektowanie, które może trwać około dwóch lat. Na razie szacuje się, że budowa i remont FP pochłoną 210 mln zł.

Z kolei budowa czwartego kręgu opery wraz z podziemnym parkingiem ma kosztować ok. 100 mln zł. Co w związku z inwestycją ma się wydarzyć w nadchodzącym roku? Całkiem sporo: na przełomie stycznia i lutego ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę prac, z kolei same roboty mają się rozpocząć w lipcu 2020.

"W kulturze szykuje nam się czas budów i otwarć" Joanna Pluta,Gazeta Pomorska https://pomorska.pl/bydgoszcz-w-kulturze-szykuje-nam-sie-czas-budow-i-otwarc-wizualizacje-zdjecia/ar/c1-14686075

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij