Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Umowa na pełnienie usług inżyniera kontraktu - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova
{n_title2}

Umowa na pełnienie usług inżyniera kontraktu

30 grudnia 2019
dla zadania pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową
Na podstawie zawartej umowy firma B-Act wraz ze swoim konsorcjantem firmą EKOCENTRUM Sp. z o.o. z Wrocławia, będzie świadczyła usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem inwestycji, począwszy od weryfikacji pozyskanej dokumentacji technicznej, poprzez przygotowywanie przetargów na roboty budowlane i dostawy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie odbiorów końcowych robót, dostaw i usług, a także przekazanie wybudowanych obiektów do użytkowania. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Umowę podpisali Dyrektor Opery Nova Pan Maciej Figas oraz Prezes Zarządu firmy B-Act Pan Adam Białachowski.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij