Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Dokumentacja wykonawcza przekazana Operze - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova
{n_title2}

Dokumentacja wykonawcza przekazana Operze

4 grudnia 2019
Projektanci z Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej Krzysztofa Kozłowskiego przekazali dokumentację.
3 grudnia 2019 r. Opera Nova odebrała od projektantów z Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej Pana Krzysztofa Kozłowskiego dokumentację wykonawczą dla zadania pn. „Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”, a także inne opracowania projektowe niezbędne do sporządzenia dla tej inwestycji dokumentacji przetargowej. Wartość pozyskanych opracowań to 1.614.990 zł.”


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij