Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - IV krąg- ostatnia narada 2019. - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

IV krąg- ostatnia narada 2019.

5 listopada 2019
Konsultacje dot. zagadnień związanych z projektowaniem IV kręgu Opery Nova.
12 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Operze Nova przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące zagadnień związanych z projektowaniem IV kręgu Opery wraz z infrastrukturą parkingową. Planowana narada jest ostatnią przed przekazaniem Operze dokumentacji powykonawczej. Po naradzie o godz. 13.00 planowana jest konferencja prasowa, na której podsumowany zostanie okres projektowania oraz zaprezentowane najciekawsze wizualizacje zaprojektowanego obiektu.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij