Spektakle - STRASZNY DWÓR - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Spektakle

STRASZNY DWÓR

Od lewej: Janusz Żak (Zbigniew),Leszek Skrla (Miecznik),Jakub Załęski (Stefan),Julia Pruszak (Hanna),Dorota Sobczak (Jadwiga).Fot.Marek Chełminiak
Od lewej: Łukasz Jakubczak (Skołuba),Bartłomiej Kłos (Maciej) Szymon Rona (Damazy).Fot.Marek Chełminiak
Fot.Marek Chełminiak
Zenon Kowalski (Miecznik),Jolanta Wagner (Cześnikowa), Krzysztof Zimny (Damazy).Fot.Andrzej Makowski
Od lewej: Bartłomiej Kłos (Maciej),Małgorzata Ratajczak (Cześnikowa),Łukasz Załęski (Stefan),Janusz Żak (J Zbigniew).Fot.Marek Chełminiak
Fot.Marek Chełminiak
Fot.Andrzej Makowski
Szymon Rona jako Damazy. Fot.Marek Chełminiak
Fot.Marek Chełminiak
Jakub Zarębski (Zły duch), Jacek Greszta (Skołuba). Fot.Marek Chełminiak
Od lewej: Paweł Skałuba,Sławomir Kowalewski,Przemysław Rezner,Krzysztof Zimny, Jakub Zarębski.Fot.Andrzej Makowski
Fot.Marek Chełminiak
Fot.Marek Chełminiak
Fot.Marek Chełminiak


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij