Rzemieślnik teatralny – specjalista ds. multimediów i internetu. - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Rzemieślnik teatralny – specjalista ds. multimediów i internetu.

Nabór został zakończony. Kandydat został wybrany.

 

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko rzemieślnika teatralnego – specjalistę ds. multimediów i internetu.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia oraz  doświadczenia zawodowego.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie,

- obsługa urządzeń multimedialnych i elektroakustycznych,

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu realizacji obrazu 

  oraz dźwięku,

- znajomość z zakresu technologii nagrań oraz realizacji dźwięku,

- znajomość programów do wielośladowej edycji dźwięku (DAW)

- dyspozycyjność,

- samodzielność,

- brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert - CV w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl w terminie do 15.11.2021 r.

 

 

 

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij