REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ NOVA ORAZ ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW wprowadzone w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. - OPERA NOVA w Bydgoszczy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ NOVA ORAZ ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW wprowadzone w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ NOVA

ORAZ ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

wprowadzone w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia
  w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanych przez Operę Nova
  w Bydgoszczy (zwaną dalej „Operą”).
 2. Regulamin jest zgodny z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j. z dnia 2021.11.22) oraz innymi przepisami wykonawczymi (zwanymi dalej „przepisami wykonawczymi”).
 3. Udział w Wydarzeniach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

 1. Podczas Wydarzeń organizowanych przez Operę obowiązują zasady reżimu sanitarnego związanego
  z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulacji porządkowych oraz podporządkowania się zaleceniom obsługi widowni Opery.
 2. Zakazany jest wstęp na Wydarzenie osobom:
 • przebywającym na kwarantannie;
 • pod nadzorem epidemiologicznym;
 • wykazującym cechy infekcji (np. kaszel, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, gorączka, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, charakterystyczne silne zmęczenie wskazujące na zakażenie Covid-19).
 1. Uczestnik może zająć na widowni wyłącznie miejsce wskazane na bilecie lub przez obsługę widowni Opery. Zakazuje się samodzielnego zmieniania wyznaczonych miejsc.
 2. Procedura wpuszczania Uczestników na Wydarzenie rozpocznie się 1 godzinę przed planowym rozpoczęciem Wydarzenia, natomiast kasa biletowa zostanie zamknięta 15 minut przed Wydarzeniem. Osoba spóźniona nie zostanie wpuszczona na Wydarzenie, a opłata za bilet nie będzie podlegała zwrotowi.

§ 3

 1. Przed Wydarzeniem, przy wejściu do Opery obowiązuje dezynfekcja dłoni. Środki do dezynfekcji zapewnia Opera.
 2. Na terenie Opery należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej, tj. maseczką zapewnioną we własnym zakresie.
 3. Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia się przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, w korytarzach oraz w toaletach.

 

§ 4

 1. Sprzedaż biletów na Wydarzenia w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu odbywać się będzie
  w systemie on-line oraz w kasie biletowej.
 2. Rezerwacja biletów możliwa będzie on-line lub telefonicznie (wyłącznie w dziale promocji i obsługi widzów).
 3. Opłata za zarezerwowany bilet musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu rezerwacji, nie później niż 5 dni przed Wydarzeniem. Nieopłacone rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
 4. Zwrot biletów z paragonem fiskalnym lub fakturą możliwy będzie najpóźniej 5 dni przed datą Wydarzenia. Bilety zakupione on-line nie będą podlegać zwrotowi.  

 

§ 5

 1. Zasady przebywania na terenie Opery lub uczestnictwa w Wydarzeniach mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Opery. Osoby, które nie podporządkują się nim, mogą nie zostać wpuszczone lub będą wypraszane
  z terenu Opery.
 3. Niezależnie od przygotowania Opery w oparciu o wytyczne podane przez przepisy wykonawcze z uwagi na charakter epidemii COVID-19 istnieje ryzyko zakażenia koronawirusem.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2022 roku i pozostaje w mocy do odwołania.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij