Orkiestra - Piotr Wajrak - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Orkiestra
Piotr Wajrak
Dyrygenci
Piotr  Wajrak
Dyrygent - absolwent klasy prof. Bogusława Madeya - wybitnego znawcy i badacza zagadnień techniki dyrygowania wypływającej z krytycznej analizy interpretacyjno-wykonawczej partytury.

W latach 1995-2006 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej przygotowywał codzienny repertuar tej sceny, dyrygował ważnymi spektaklami (Straszny dwór, Śpiąca królewna, Romeo i Julia, Święto wiosny, Harnasie, Grek Zorba i in.).

Najmłodszy asystent w historii, któremu powierzono prowadzenie premiery na scenie głównej (Straszny dwór 1998 - reż. A. Żuławski). Miał zaszczyt dyrygować podczas odsłonięcia Kwadrygi Apollina na frontonie Opery Narodowej.
Dyrygował w operach Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Gdańska i Szczecina, podczas tournees zagranicznych, pracował z orkiestrami Teatro La Fenice w Wenecji i Carlo Felice w Genui, oraz w Teatro de Bellas Artes w Bogocie.

Prowadzi koncerty w filharmoniach. Nagrywa płyty. Realizuje wydarzenia kulturalne w kościołach, halach sportowo-widowiskowych, salach konferencyjnych i w plenerze.

Artysta - twórczo opracowuje partytury, odkrywa nieznane wartości uznanych dzieł, perfekcyjnie słyszy, diagnozuje i usuwa usterki dzieł w płaszczyznach: kompozytorskiej, edytorskiej i wykonawczej, partner dla współpracowników na scenie i estradzie, wspiera, łagodzi stres sceniczny. Dyryguje w niezwykłym stylu, z gestu wypływa muzyka, którą słyszysz. Buduje porządek i bezpieczeństwo w warstwie wykonawczej, kieruje przepływem emocji w warstwie wrażeń.

Dyrektor artystyczny Filharmonii Lubelskiej (od 2017) oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (2004-2008), gdzie zaproponował publiczności niebanalny, interesujący i różnorodny program, poszerzył ofertę artystyczną, poprawił wizerunek instytucji poprzez odpowiednie działania merytoryczne oraz reklamowo-promocyjne. Perfekcyjny organizator i koordynator wielkoobsadowych przedsięwzięć kulturalnych, doskonale znający problematykę zarządczą i inwestycyjną w budżetowych jednostkach kultury i oświaty. Absolwent studiów podyplomowych dla menedżerów kultury i zarządzania oświatą. Zarządzał programami operacyjnymi, projektami europejskimi, oraz procesami inwestycyjnymi w sferze kultury.

Menedżer konsekwentny w wymaganiach, sprawiedliwy w ocenie, traktuje powierzone grupy w sposób silnie zindywidualizowany. Łatwo nawiązuje kontakt, umie słuchać. Umiejętnie dobiera metody zarządzania organizacją pozwalające na komplementarny wzrost kompetencji zawodowych i społecznych. Cieszy się zaufaniem i uznaniem społeczności, w których działa.
Ceniony współpracownik Instytutu Skutecznego Działania. Współtwórca i realizator autorskiego projektu szkoleniowego Budowa Zespołów Doskonałych. Umie współpracować i rozmawiać ze zwierzchnikami, jak i z zespołem. Dobry negocjator – wskazuje wspólne cele i godzi interesy stron. Skutecznie przewodzi organizacjom w okresach trudnych oraz w okresie zmian.

Pedagog. Profesor bydgoskiej Akademii Muzycznej. Dyrygent, kierownik artystyczny, wykładowca szkolnych i akademickich młodzieżowych orkiestr symfonicznych.Od 1 września 2020 r. jest Prodziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.W 2021 r.uzyskał tytuł profesora w dyscyplinie sztuk muzycznych.

Wielokrotnie nagradzany. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zasłużony dla kultury polskiej).

W Operze Nova debiutował jako dyrygent operowy, prowadząc Straszny dwór S. Moniuszki (1994). Od 2001 roku wielokrotnie dyrygował Strasznym dworem, Don Kichotem i Śpiącą królewną. Inaugurował Bydgoskie Festiwale Operowe premierami: XIV (Pan Twardowski, chor. M. Zajączkowski), XX. (Halka, reż. N. Babińska), XXI (Księżniczka czardasza, reż. W. Adamczyk) i XXIII (Don Carlos, reż. W. Nurkowski). Jesienią 2017 roku przygotował muzycznie premierę opery Falstaff (reż. M. Prus). Dyryguje spektaklami repertuaru bieżącego: baletem Sen nocy letniej do muzyki F. Mendelssohna, operetką Baron cygański, musicalem My Fair Lady, operami : Napój miłosny, Rycerskość wieśniacza i Pajace, Halka,Straszny dwór,Wesele Figara oraz podczas koncertów plenerowych w amfiteatrze Opery Nova (2014, 2017,2018).


Piotr  Wajrak
Galeria:


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij