OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

Na pełnych obrotach

8 października 2018
Zamontowana została nowa scena obrotowa , której zakup umożliwił Projekt Modernizacja Opery Nova
Zamontowana została nowa scena obrotowa , której zakup umożliwił Projekt Modernizacja Opery Nova - zadanie realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Scena ma wymiary 12 x 17 m. Niemiecka firma, specjalizująca się od 40.lat w wykonywaniu podobnych urządzeń dla teatrów m.in. w Europie , Australii (Opera w Sydney), Japonii, wykonała i dostarczyła wyczekiwaną „obrotówkę”. Dzięki temu w ub. tygodniu do repertuaru Opery Nova powrócił po kilkuletniej przerwie balet "Zniewolony umysł" a w grudniu wystawione zostaną spektakle opery komicznej Rossiniego "Cyrulik sewilski".


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij