Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Modernizacja Opery Nova o IV krąg - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Modernizacja Opery Nova o IV krąg

4 stycznia 2019
Opera Nova w Bydgoszczy realizuje zadanie pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”.
W 2018-2019 opracowana zostanie dokumentacja projektowa robót budowlanych i wyposażeniowych dla realizacji zadania w kolejnych latach . Wartość zadania wynosi 2.700.000 zł. Przedsięwzięcie jest współfinasowane w połowie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu Miasta Bydgoszczy.

Wykonawcą dokumentacji jest Warsztat Architektury z Sopotu ul. Armii Krajowej 85.

Planowana rozbudowa gmachu Opery Nova o czwarty krąg wniesie nową jakość w życie tego obiektu –wzbogaci regionalną ofertę organizacji kongresów, zwiększy możliwości ekspozycyjne, umocni pozycję gmachu na rynku eventów , a tym samym zwróci też uwagę na znaczące dokonania i poziom artystyczny spektakli bydgoskiej Opery.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij