Płyty DVD/BD/CD - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Płyty DVD/BD/CD
MANRU
DVD
MANRU
Kompozytor: Ignacy Jan Paderewski
Wykonawcy: Wykonawcy:Janusz Ratajczak (Manru), Wioletta Chodowicz (Ulana), Barbara Krahel (Jadwiga), Leszek Skrla (Urok), Monika Ledzion (Aza), Jacek Greszta (Oros), Łukasz Goliński (Jagu)
Chór, Balet i Orkiestra Opery Nova w Bydgoszczy.
Realizatorzy: Kierownictwo: muzyczne Maciej Figas
Reżyseria: Laco Adamik

Opis:
„MANRU” pierwsza w historii fonografii rejestracja w technice DVD jedynej opery Ignacego Jana Paderewskiego.

Nagranie otrzymało Nagrodę "Złotego Orfeusza" ("Orphée d'Or" de l'Academie du Disque Lyrique ) w kategorii "Najlepsza inicjatywa audiowizualna" w 2013 r.

Działająca od 1958 roku we Francji prestiżowa Academie du Disque Lyrique stawia sobie za cel promowanie nagrań muzyki wokalnej. Jury, w którym zasiadają muzykolodzy, dziennikarze muzyczni i znani muzycy nagradzają co roku najlepsze nagrania w tej dziedzinie.
Recenzje:
10 listopada 2019
Opera Paderewskiego wy­stawiona na pięćdziesię­ciolecie sceny bydgoskiej w 2006 roku, dopiero po kilku latach ukazuje się w wersji DVD. (…) Janusz Ratajczak, od dwu­dziestu lat solista Opery byd­goskiej, swój tenor o poły­skliwym brzmieniu prowadzi równo i bez wysiłku. Gdy trzeba, nadaje mu odpowiednią moc i nie ma żadnych kło­potów z dykcją. Ta rejestra­cja utrwala jego znakomity pod każdym względem śpiew i dowodzi, iż Manru niekoniecznie wymaga wiel­kiego, bohaterskiego głosu.Z odtwórców pozosta­łych partii Wioletta Chodowicz jako Ulana potwierdza typowe dla niej, szczere emocjonalnie i bezbłędne technicznie aktorstwo wo­kalne wysokiej próby. So­czysty, pewnie intonowany baryton Uroka (Leszek Skrla) stosownie do sytuacji wciąż inny przybiera wyraz. Monika Ledzion, artystka o nadzwyczajnej urodzie, dysponująca pięknym, ory­ginalnym w barwie, spraw­nym warsztatowo, roz­ległym w skali mezzosopra­nem, wydaje się stworzona do roli Azy (szczególnie w wersji DVD), jednak jej głos wpada czasem w nad­mierne rozwibrowanie; sły­chać, że dramatyczny cha­rakter muzyki wymusza for­sowny śpiew.

Znakomicie gra orkiestra -jeden z najlepszych w mej opinii polskich zespołów operowych. Batuta dyrekto­ra Opery Nova Macieja Figasa wydobywa z partytury motywy przewodnie, czy­niąc narrację muzyczną cie­kawą i przejrzystą. Na nią nakłada się często chór w głosowych grupach kobie­cych, męskich i łączonych; przygotowany przez Henry­ka Wierzchonia, zawsze świetnie osadzony w dźwię­ku, z brzmieniową lekkością przekazuje swoje pieśni, re­pliki, reakcje i komentarze.

Urzekające w Manru so­lo skrzypcowe powierzono Krzysztofowi Jakowiczowi, na cymbałach w III akcie koncertuje Ihor Lomaha. (…) Zapisana na DVD bydgoska koncepcja Laco Adamika ma jednolitą linię: konsekwentnie prowadzi mroczną plastycznie całość w stronę tragedii. (…)

Nuty Manru trzyma, jak wiadomo, pod finansowym kluczem (od dnia prapremie­ry w 1901 roku!) wydawnic­two Bote&Bock. Niemało zatem kłopotów ze sprowa­dzeniem materiałów mu­zycznych, uproszczeniem ję­zyka libretta i doborem wła­ściwych głosów trzeba poko­nać, by wystawić jedną z naj­ważniejszych polskich oper. Fakt, iż Manru Paderewskie­go staje się dostępne na DVD (z podpisami w trzech języ­kach do wyboru) przynosi chlubę bydgoskiej Operze Nova i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które edycję wsparło finansowo.
Małgorzata Komorowska , Ruch Muzyczny Nr 16 / 17 z 5.08.2012 r.
9 listopada 2019
„ (…) Nagranie, które przygotowano w dwóch formatach-Dolby Digital 2.0 i 5.1 , jest wyposażone w także w napisy polskie, angielskie i niemieckie. (…) Co do strony muzycznej można wyrazić wyłącznie zadowolenie. Opera Nova zapewniła bowiem obsadę najlepszą z możliwych, dobrze spisała się też orkiestra i chór (...)

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij