Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer

26 marca 2018
Rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer gmachu operowego
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer gmachu operowego. Oczekiwana była atrakcyjna, współczesna forma wystroju wnętrza foyer oraz opraw oświetleniowych (żyrandoli).

Uczestnikami konkursu mogły być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które mogły wykazać się dorobkiem i doświadczeniem w projektowaniu reprezentacyjnych wnętrz o kubaturze zbliżonej do foyer gmachu Opery Nova oraz o podobnym reprezentacyjnym charakterze.

Sąd Konkursowy, na podstawie dokumentów zawartych we wniosku, wybrał Pracownię Projektową Maria Jankowska, ul. Bolesława Prusa 8 a, 85-335 Bydgoszcz

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: • atrakcyjna forma oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer, stosowna do wystroju pomieszczeń sąsiednich, a w szczególności dużej dali widowiskowej Opery Nova, spełniająca wymagania normowe i techniczne z uwzględnieniem wymogów wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, • przewidywany planowany koszt prac projektowych, budowlano-instalacyjnych oraz wyposażeniowych. KONKURS FINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.


Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij