Chór - Henryk Wierzchoń - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Chór
Henryk Wierzchoń
Kierownik chóru
Henryk  Wierzchoń
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego ( dyplom w 1977 r.).Podjął pracę na uczelni jako wykładowca. Był dyrygentem chóru akademickiego SGPiS w Warszawie.

W 1978 r. rozpoczął studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie, które ukończył w 1984 r. w specjalności dyrygentura symfoniczna. Wśród swoich profesorów wymienia: Ryszarda Dudka , Henryka Wojnarowskiego, Romualda Twardowskiego, Henryka Czyża, Stanisława Wisłockiego.

Z Operą NOVA, której Chórem kieruje , związany jest od 1984 r.
Przygotował Chór do ponad 60. premier: operowych, operetkowych, musicalowych, oratoryjnych.

Jako dyrygent prowadził spektakle z repertuaru bydgoskiej Opery : Mesjasz, Czarodziejski flet, Zemsta nietoperza, Pan Twardowski, Skrzypek na dachu, Kot w butach, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków - sprawuje kierownictwo muzyczne spektaklu, którego premiera odbyła się w 2000 r.

Jego współpraca muzyczna objęła m.in. opery : Czarodziejski flet, Don Giovanni Mozarta, Nabucco Verdiego, Mefistofeles Boita , oratorium Mesjasz Händla ( wystawione w wersji teatralnej , z ruchem scenicznym, kostiumach, scenografią - za wykonanie tego dzieła Chór otrzymał nagrodę „Złotą Maskę” przyznaną w 2000 r. przez redakcję „Dziennika Wieczornego”) oraz operetki : Kraina uśmiechu Lehára i Zemsta nietoperza Straussa. Dyrygował blisko 700. przedstawieniami operowymi,operetkowymi,musicalowymi i koncertami symfonicznymi Z Orkiestrą Symfoniczną PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy odbył ponad 130 koncertów,m.in. na Szalonych Dniach Muzyki ( 2012 r. - oraz ponowne zaproszenie w 2013 r.) , znakomicie przyjęty występ w Filharmonii Narodowej (2001 r.) oraz w Niemczech.

Jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w stopniu profesora. Juror wielu konkursów muzycznych. Jako dyrygent występował z wieloma orkiestrami symfonicznymi oraz z zespołami wokalno-instrumentalnymi ( m.in. z Capellą Bydgostiensis, Płocką Orkiestrą Symfoniczną ) w kraju i za granicą.

Przygotowany przez niego Chór Opery Nova wykonał wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną Requiem Verdiego, Mesjasza Haendla, Requiem Mozarta w 2006 oraz Miserere Henryka Mikołaja Góreckiego w ramach 49. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego organizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy (2011). a także podczas organizowanych przez Filharmonię Pomorską, m.in.: 49. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (2011) – Miserere Góreckiego, 50. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego MAEO w 2012 – Missa pro pace Kilara, 51. BFM – Requiem Verdiego. Na zakończenie sezonu 2015-2016 Filharmonii przygotował chór do wykonania (w wersji estradowej) opery Trubadur Verdiego, zaś w 2017 do kantaty Harfy Papuszy Pawluśkiewicza w ramach 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Jest autorem kompozycji instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Współpracuje także jako dyrygent z filharmoniami w Zielonej Górze, Koszalinie.

Jest autorem kompozycji instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.
Henryk  Wierzchoń
Galeria:
Po premierze
Zasłużone owacje dla Chóru i jego Kierownika po koncercie
Henryk Wierzchoń przed koncertem plenerowymDo góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij