Orkiestra - Filip Lipski - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Orkiestra
Filip Lipski
I skrzypce
Filip  Lipski
Ukończył „Szkołę Talentów" w Poznaniu, kontynuował swoją edukację na Universitat der Kunste w Berlinie u prof. Tomasza Tomaszewskiego (koncertmistrza Deutsche Oper w Berlinie), następnie w Londynie, w elitarnej Guildhall School of Music and Drama, w klasie prof. Krzysztofa Śmietany.

Ten niezwykle utalentowany instrumentalista (od 2015 r. solista Orkiestry Opery Nova), ma w swej karierze współpracę z zespołami symfonicznymi i kameralnymi w Polsce i zagranicą.

Bydgoska Publiczność pamięta go jako grającego solo skrzypcowe w płomiennym „Tangu” Piazzolli, wykonywanym na galach sylwestrowych w Operze Nova.Jest pomysłodawcą koncertów kameralnych : "Wypatrując gwiazdy" (solo w "Czterech porach roku" Piazzoli/Vivaldiego), "Z Bydgoszczy do Nowego Jorku".
Recenzje:
(...) "Zima" Piazzolli i Vivaldiego została wykonana przez kwartet „Virtuoso" oraz solistę Filipa Lipskiego. W pierwszym utworze instrumenty smyczkowe bardzo wyraziście oddały zawarte w nim liczne reminiscencje typowe dla „tanga nuevo". Filip Lipski w partii solowej urzekł mistrzostwem techniki. Liryzm ustępował dynamice, emocje dochodziły do stanu wrzenia, czym skrzypek w sposób doskonały oddał temperament Argentyny.

Anita Nowak, Dziennik Teatralny
Filip  Lipski


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij