Audycje, przesłuchania - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Audycje, przesłuchania

Opera NOVA w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko artysty chóru.Preferowany głos tenor I.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego. Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu. Termin przesłuchania wyznaczony został na 09.11.2021 r. godz. 14.00 w sali 504. Opera Nova zapewnia akompaniatora. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl oraz przesłania nut do wybranej przez siebie partii do dnia 05.11.2021 r. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/. Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij