Balet - Amelia Małysz - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Balet
Amelia Małysz
Koryfeje
Amelia Małysz
Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Poznaniu.Laureatka nagrody głównej VI Ogólnopolskich Spotkań Konkursowych Młodych Tancerzy w Bytomiu (2014 r.). W 2019 r. uznana przez jurorów XII Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy za najlepszą absolwentkę polskich szkół baletowych.
Amelia Małysz


Do góry


Wznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij