OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania

Wybierz kryteria fitrowania:
KONKURS FINANSOWANY JEST Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.
26 marca 2018
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer gmachu operowego


1 sierpnia 2017


Opera Nova w Bydgoszczy z przyjemnością informuje, że zawarła umowę prewencyjną z PZU Życie SA na mocy której zostanie sfinansowane:
  • Zakup podnośnika koszowego do obsługi aparatów oświetleniowych.
  • Modernizacja systemu sterowania klapami pożarowymi oddymiającymi scenę i widownię.
  • Zakup trzech rejestratorów do systemu monitoringu w gmachu Opery Nova.
Opera Nova w Bydgoszczy z przyjemnością informuje, że zawarła kolejną umowę na mocy której został sfinansowany zakup trzech kamer z oprzyrządowaniem.

14 kwietnia 2017
Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova


28 lipca 2011
Informacje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij