OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

Wsparcie dla Opery Nova

12 lutego 2021

Opera Nova jest beneficjentem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

http://fwk.imit.org.pl/
Zasady przyznawania wsparcia zostały określone m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij