OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

W wakacje w gmachu Opery Nova trwać będzie kolejny etap prac modernizacyjnych.

21 czerwca 2018
Kolejna partia instrumentów zakupionych w ramach Projektu "Modernizacja Opery Nova".
Przybyły oboje, perkusja ,harfa i najważniejsze z wyczekiwanych: dwa fortepiany koncertowe marki Steinway.Oba wybrane zostały przez komisję w firmie Steinway w Hamburgu.Jeden przeznaczony jest do sali kameralnej (na zdjęciach: wyładunek) , drugi - po przetransportowaniu stanie obecnie w sali prób orkiestry. Oba czeka teraz "aklimatyzacja".Na tej klasy instrumenty koncertowe Opera Nova czekała wiele lat. Ich zakup umożliwił Projekt "Modernizacja Opery Nova" .

Podczas nadchodzących wakacji w budynku Opery przeprowadzony zostanie kolejny etap prac renowacyjnych: remont podłogi sceny, kieszeni scenicznych i zascenia oraz przewidziana jest dostawa nowej sceny obrotowej .

Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij